Platba a doprava

Doprava

Cena a čas doručenia vašej objednávky sa odhadujú online, pri finálnej fáze objednávania tovaru v časti Pokladňa. Cena sa bude líšiť podľa dodacej adresy zákazníka. Dodacie podmienky, možnosti prepravy ako aj náklady na dopravu určuje konkrétny predajca!
Odhad nákladov sa stanovuje buď ako pevná cena za celkovú objednávku alebo predajca môže stanoviť cenu prepravy aj podľa hmotnosti položiek a ich konečného určenia - jedná sa o dodaciu adresu kupujúceho. Cena balíkov môže byť určená aj ako pevná pre konkrétny produkt alebo kompletnú objednávku. Vezmite prosím na vedomie, že v košíku môžete mať produkty od rôznych predajcov, kde každý predajca určuje osobitné prepravné náklady. Náklady na dopravu sa preto určia podľa nastavenia každého predajcu a výsledná celková cena prepravy predstavuje súčet jednotlivých čiastkových prepravných nákladov od jednotlivých predajcov.
Za doručenie zodpovedá predávajúci. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa času prepravy, chýbajúcej zásielky alebo oneskoreného dodania, kontaktujte konkrétneho predajcu, nie prevádzkovateľa webového rozhrania - eBonza Marketplace. Za včasné a kvalitné doručenie objednávky zodpovedá príslušný predajca, ktorého kontaktné informácie sú vždy uvedené v jeho profile na eBonza Marketplace.


DOPRAVA ZDARMA,

Pedajca môže stanoviť aj dopravu zdarma, čo bude uvedené v časti Pokladňa pri kúpe produktu alebo na stránke detailu príslušného produktu. 

ZADARMO

Spôsoby prepravy

Kuriér môže doručiť vašu objednávku priamo k vám domov. Predajca stanovuje čas dodania a spôsob prepravy a prepravnú spoločnosť, ktorá je uvedená v procese potvrdzovania Vašej objednávky v príslušnej časti Pokladňa pod bodom Odhad prepravy. Ak predajca poskytuje pre kupujúceho viaceré možnosti prepravy /ako výber z rôznych prepravných spoločností, času prepravy, možností doručenia atď.../, v záverečnej fáze objednávky si kupujúci zvolí preferovanú možnosť prepravy, ktorú následne potvrdí a ktorej výška sa zaráta do celkovej hodnoty objednávky.  
.
Objednávku môžete vyzdvihnúť aj v príslušnom sklade, resp. prevádzke predajcu, ale len v prípade ak túto možnosť predajca pri svojich produktoch ponúka. Ponúkané možnosti prepravy sú stále uvedené až v poslednom kroku v časti Pokladňa po uvedeí presnej adresy, PSČ a hlavne krajiny do ktorej má byť tovar zasielaný. Bez uvedenia adresy systém nie je schopný vykalkulovať príslušnú výšku prepravy pre objednávku.

Platba

Na príjem a spracovanie online platieb na webovom rozhraní eBonza používame zabezpečenú platobnú bránu Stripe. Ak si chcete vytvoriť svoj vlastný účet Stripe, kliknite sem. Spoločnosť Stripe bola preverená certifikovaným  audítorom PCI a je certifikovaná na úroveň poskytovateľa služieb PCI 1. To je najprísnejšia úroveň certifikácie dostupná v platobnom priemysle. Aby to bolo možné dosiahnuť, Stripe používa na zabezpečenie vysokej úrovne zabezpečenia na Stripe.ay najlepšie bezpečnostné nástroje a postupy vo svojej triede.
Príslušnú objednávku uhradíte platobnými kartami /Visa, MasterCard, Maestro... alebo inými kartami uvedenými pri úhrade objednávky v časti Pokladňa /. Predajca začne vybavovať objednávku až po jej kompletnej úhrade / produkty + náklady na dopravu + akékoľvek ďalšie náklady uvedené predajcom pri procese platby /. Po úspešnom spracovaní platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Stripe obdržíte e-mail s potvrdením.
Potvrdenie objednávky a potvrdenie platby uložte do svojho počítača alebo iného vhodného zariadenia pre neskoršie použitie alebo si ich vytlačte. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vašej objednávky, obráťte sa vždy na predajcu.