Registračný formulár pre predajcov

Pretože predajcovia predávajú výrobky na našom webovom rozhraní, musíme (spoločnosť) požadovať o nich určité informácie. Zákazníkom sa napríklad zobrazuje názov spoločnosti a popis dodávateľa a slúžia na odlíšenie dodávateľov od seba; adresa sa používa na výpočet sadzby za dopravu.

Vyžadujeme však aj niektoré osobné údaje, napríklad meno / priezvisko a e-mailovú adresu. Sú potrebné na vytvorenie účtu administrátora predajcu v našom systéme. Predajcovia spolupracujú s webovým rozhraním prostredníctvom takýchto účtov. E-mailové adresy sú potrebné, pretože sa navzájom líšia medzi predajcami, administrátormia a užívateľmi. Do obchodu sa prihlásite zadaním e-mailovej adresy, ktorú tu uvediete. Mená sú nevyhnutné, pretože jeden predajca môže mať viac administrátorov - je tak ľahšie zvládnuť zodpovednosť.

Posielame tiež e-maily týkajúce sa účtu (napríklad upozornenia na stav objednávky, e-maily na obnovenie hesla a ďalšie) na poskytnutú e-mailovú adresu. Z tohto dôvodu musíme vašu e-mailovú adresu uložiť, kým budete naším zákazníkom resp.užívateľom. Ak sa rozhodnete, že už nechcete spolupracovať alebo využívať naše webové rozhranie a chcete mať odstránené osobné údaje z našej databázy (alebo ak chcete získať všetky osobné údaje spojené s vaším účtom, ktoré máme), pošlite e-mail na [e-mail].

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu. Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov sme povinní informovať vás o tomto práve; v skutočnosti nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho zaobchádzania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.ebonza.eu (ďalej len „webové rozhranie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov: eBonza s. r. o., so sídlom Praha 1, Staré Město, Křižovnická 86/6 Identifikačné číslo (IČ): 06570798 Daňové identifikačné číslo (DIČ): CZ06570798 Registrovaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 284550

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov: Adresa: Praha 1, Staré Město, Křižovnická 86/6 Telefónne číslo: +421 905 968 547 Kontaktný e-mail: privacy@ebonza.eu

Sme spoločným správcom osobných údajov spolu s osobou, s ktorou uzatvárate kúpnu zmluvu, dohodu o poskytovaní služieb alebo inú obdobnú zmluvu a ktorej kontaktné údaje sú uvedené v objednávkovom formulári (ďalej len „predávajúci“). Zásady sú vypracované vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúci je text českej jazykovej verzie. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Žiadame vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností. Prečítajte si plnú verziu týchto zásad tu: https://www.ebonza.sk/principles-of-personal-data-protection/